Privacyverklaring

 Forestree Eversam gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens.

Wanneer verwerken wij persoonsgegevens

Wanneer je je registreert als partner of aanmeldt voor een van onze producten, diensten of activiteiten, wanneer  je aanmeldt voor een nieuwsbrief, deelneemt aan een bijeenkomst,  contact opneemt met Forestree Eversam,  dan worden de door jou verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Forestree Eversam.

Welke gegevens verwerken wij

We verwerken de volgende gegevens:

 • Je registratiegegevens: dit zijn de gegevens die wij je verzoeken in te vullen bij registratie als partner dan wel voor een van onze producten of diensten, zoals naam, (zakelijk) e-mailadres, (zakelijk) telefoonnummer, functie, naam werkgever/bedrijf, de vestigingsplaats van het bedrijf en bankrekeningnummer. Indien je daarmee expliciet hebt ingestemd mogen we je e-mailadres gebruiken voor het toesturen van gerelateerde aanbiedingen van diensten van Forestree Eversam.

Met welk doel verwerken we je persoonsgegevens

We verwerken je persoonsgegevens:

 • Om een overeenkomst aan te gaan of uit te voeren, bijvoorbeeld om de door jou gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • Om afgenomen betaalde diensten of producten te factureren;
 • Om nieuwsbrieven, onderzoeken en andere notificaties te sturen, mits je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven;
 • Om aanbiedingen van diensten en producten van Forestree Eversam te sturen, mits je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven;
 • Om de producten en diensten van Forestree Eversam te verbeteren en beter te doen afstemmen op je gebruik dan wel je interesses;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Forestree Eversam gebruikt je persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor je deze aan ons hebt verstrekt, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je persoonsgegevens voor andere doeleinden.

Wanneer verstrekken wij je persoonsgegevens aan derden?

Voedselbos Lingehout verstrekt alleen in de volgende gevallen je persoonsgegevens aan andere partijen:

 • Indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de door jou gevraagde dienstverlening;
 • Voor het goed laten functioneren van de website;
 • Als de gegevens openbaar zijn;
 • Als Forestree Eversam op grond van wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken.

 

Hoe zit het met links naar websites van derde partijen?

Indien je via de website of andere diensten of producten van Forestree Eversam terecht komt op de website van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. Forestree Eversam controleert de activiteiten van dergelijke websites of derde partijen niet en is niet aansprakelijk voor de content, privacy, beveiliging en reglementen van de websites waar Forestree Eversam naar linkt. Forestree Eversam adviseert je daarom je bekend te maken met de privacy voorwaarden, beveiliging en reglementen van de derde partij voordat je hen (persoonlijke) informatie verschaft.

Hoe kun je je toestemming intrekken

Indien je geen marketing en promotieberichten over onze producten en diensten of algemene nieuwsberichten meer via e-mail wenst te ontvangen, kun je je hiervoor uitschrijven (opt-out) door de instructies te volgen die in elke e-mail hiervoor zijn opgenomen, dan wel een bericht te sturen naar info@foretreeeversam. We zullen binnen een periode van 4 weken na ontvangst van je verzoek hieraan voldoen. 

Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht op inzage in je persoonsgegevens en het recht om correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heb je het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van je gegevens. Je kunt je persoonsgegevens die Forestree Eversam heeft verzameld inzien en desgewenst laten aanpassen door een verzoek te sturen naar: info@..... We zullen binnen 4 weken reageren op je verzoek.  Mocht je het niet eens zijn met de manier waarop Voedselbos Lingehout omgaat met je persoonsgegevens dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Forstree Eversam bewaart je persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Hoe gaan we om met cookies?

Forestree Eversam maakt op haar websites gebruik van cookies en andere internettechnieken. We hebben hiervoor een cookiebeleid, dat vind je hier.

Wijziging van deze privacy verklaring

Forestree Eversam heeft het recht om haar Privacyverklaring te wijzigen. Indien er inhoudelijke wijzigingen worden doorgevoerd, zullen we dit kenbaar maken via de website. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze Privacyverklaring, dan kun je contact opnemen met info@...

 

Versie januari 2024